Công đoạn lò nấu nhôm

Công đoạn lò nấu nhôm

Can đo nhiệt độ

Công đoạn lò nấu nhôm

Nấu nò nhôm 1

Công đoạn lò nấu nhôm

Dụng cụ đầm lò

Công đoạn lò nấu nhôm

Gioăng cửa lò chịu nhiệt

Công đoạn lò nấu nhôm

Bông thủy tinh

Công đoạn lò nấu nhôm

Cống tháo nhôm lỏng

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Lưỡi cưa cuộn Super Flex -Japan

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Thiết bị điện cho máy đúc

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Van thủy lực

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Sensor tiệm cận

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Lưới cưa vòng

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Đầu nối nhanh

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Súng xì tay

Công đoạn đúc nhôm áp lực cao

Plunger Tip

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Đế buff – Pad

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Nhám lông

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng #3

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng #4

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng #5

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng #6

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm

Vật tư đánh bóng #7

Chi tiết tiêu chuẩn của khuôn đúc